Αναρτήθηκε από: firfiris | Σεπτεμβρίου 25, 2008

Η αδρωπιστική επανάσταση στην Κύπρον (γιατί είσαι ότι δείξεις)

Δεν μετρά ο χαρακτήρας του αδρώπου. Δεν παρπατά η προσωπικότητα ούτε τα ψυσιηκά χαρίσματα. Δεν θέλω να ξανακούσω μαλακίες. Τρία πράματα μετρούσιν. Τι δείχνεις, ο ππαράς τζι αν ξέρεις να γαμάς. Τα άλλα ούλλα εν πελλάρες.

Εμίλησα με αρκετούς τζιαι αρκετές που τον τζαιρόν που ήρτα Κύπρον. Κατά κανόναν αθρώπους που έσιει χρόνια που εν δακάτω. Τζιαι έκαμα κάποιες παρατηρήσεις.

Οι μεν αρσενιτζοί, όσοι δεν τους ετύλιξεν καμιάν, παλιώνουν να μείνουν ελεύθεροι ενώ οι φιλενάδες πασκίζουν να έβρουν κάποιον. Πέτε το ρατσιστικόν τζιαι σεξιστικόν, πέτε το φαλλοκρατικόν τζιαι ξεπερασμένον, ότι θέλετε πέτε το. Κακά τα ψέματα. Αν είσαι τριαντάρης ελεύθερος, με το σπίτιν σου τζιαι την δουλείαν σου, είσαι περιζήτητος εργένης. Αν είσαι τριαντάρα ελεύθερη με το σπίτιν της τζιαι την δουλεία της, κάτι πρόβλημαν έσιεις διότι αν δεν έσιεις τότε γιατί είσαι ελεύθερη δεσποσύνη;

Μεν σας ξενίζει τζιαι μεν μουρμουράτε ρε γεναίτζιες. Έναν τζιαιρόν εβουρούσαμεν σας πουπίσω, που τον τζιαιρόν που εκαύλωσεν το πουλλίν μας για πρώτην φοράν, τζιαι τωρά που έρεξα τα 25 αντιστραφήκαν οι όροι. Όϊ, δεν είμαι όμορφος ούτε ο κραν Καζανόβας. Αντιθέτως, τζιαι σύμφωνα με την μαρτυρίαν του παπά Φιρφιρή είμαι ενας πίθηκος.  Απλά εμάς για κάποιον λόγον δεν φακκούν τα κουδούνια μας τζιαι δεν έχουμεν βιολογικούς περιορισμούς. Δεν μεγαλώνουμεν τζιαι να θωρούμεν το window of opportunity να κλείει γρόνον με τον γρόνον. Γιατί αντιστραφήκαν οι όροι; Γιατί στο ζωικόν βασίλειον πάντα το θυληκόν επιλέγει το ταίριν τζιαι το αρσενικόν τσακκώνεται με τα υπόλοιπα για την συμπάθειαν τους ενώ στην ΚΥΠΡΟ μετά που μιαν ηλικίαν εν το αντίθετο;

Που ωφείλεται τούτη η παρά φύσιν αναπροσαρμογή; Σε δκυο πράματα πιστεύκω (τζιαι γενικολογώ, οι εξαιρέσεις εξαιρούνται εννοείται). Πρώτον, στο ότι ο νους τον γεναικών εν πάνω που την κκελλέν τους πλέον, τζιαι λαλώ το με ούλλον το σέβας προς το φύλον σας. Τζιαι δεύτερον γιατί η ανεξαρτησία η οικονομική σας διά λλιότερα κίνητρα να κάμετε σταθερές τζιαι σοβαρές σχέσεις.

Δεν ερώτησα μιαν γνωστήν μου, ΜΙΑΝ, τι θέλει που τους άντρες τζιαι νου έδωσεν μιαν απάντησην που να με ικανοποιήσει. Που την μιαν λαλούν πως θέλουν τον άντρα σοβαρόν, πιστό, καλοσυνάτο, να του αρέσκουν τα μωρά, να τες σέβεται τζιαι που την άλλην αν κάτσεις τζιαι δεις τους πρώην τους, πιαστον έναν τζιαι φάκκα τον πας τον άλλον. Τζιαι αν εφκαίναν με κάποιον που έσιει τουντα προσόντα, εν κολλημένες πας τον πρώην τους που κατά γενικήν ομολογίαν εν πιο όμορφος του νυν τζιαι πολλάκις μαλάκας. Μπουλσhιτ!

Η δε άντρες, σαν τα οπουρτουνιστικά τα νηστικά που είμαστεν εκαταλάβαμεν το τούτον τζιαι εκμεταλλευκούμαστεν το. Έτσι, όπως τα πουλιά με το πλούσιον το φτέρωμαν ή τους τραούλλους με τα μιάλα τα τζιέρρατα, βάλλουμεν τζι άλλα φτερά πάνω μας, μιαλινίσκουμεν τζι άλλον το τζιέρρατον μας βουρουμεν στα γυμναστήρια τζιαι ισιώνουμεν το μαλλίν μας σας τες γεναίτζιες. Εξού τζιαι τα πι εμ τάπλουγιου με τον μισθό τον εξακόσιων λιρών, οι καρακιοζήσιμες οι κομμώσεις, τα μερσεντες που τα χρωστούμεν στην τράπεζαν, το κοστούμιν τον σιίλιων λιρών ενώ αρμάριν που το ΙΚΕΑ δεν βαστούμεν να γοράσουμεν. Ήβραμεν τζι αλωνίζουμεν.

Η οικονομική ανεξαρτησία τωρά. Κάθε σχέση έσιει μιαν οικονομικήν διάσταση (τζιαι χρησιμοποιώ την λέξην με τον επιστημονικόν της όρον, όϊ αποκλειστικά με τον χρηματικόν). Με τον άλλον μοιραζούμαστεν τα ψυχολογικά, σεξουαλικά, συναισθηματικά τζιαι χρηματικά ωφέλη. Τον παλιόν τζαιρόν η γεναίκα ίσιεν ανάγκην τον άντραν να την συντηρεί τζίνην τζιαι τα κοπελλούθκια της (τζιαι γιαυτόν εμείνισκεν τζιαι ευάλωτη αν εδίαν πας σε κανέναν μαλάκα) ο δε άντρας έθελεν μιαν να τον σάζει τζιαι εδούλεφκεν όπως τον γάρον να την συντηρεί. Τωρά που η οικονομική διάσταση εστρεβλώθηκεν, οι γεναίτζιες έχουν την ευκαιρίαν να κάμουν πατταλοδουλειές όπως τους αρσενικούς με αποτέλεσμαν να μεν επενδύουν χρόνον τζιαι προσπάθειαν σε μιαν σχέσην τζιαι άμαν βαρεθούν παν πάρακατω. Παν πάρακατω μέχρι να κοντέψουν τα τριάντα οπόταν τζιαι παίζουν η συναγερμοί. Αλλά το πουλλίν επέτασεν. Αν δεν εκατέβην ο νους σου ως τα τριάντα σου, εννά κατεβεί τωρά τζιαι να πάει; Που σας εξαρτάται, όϊ που μας. Εμείς είμαστεν μωρά στον νουν.

Τζιαμαί που τες έκοφτεν το αυτοκίνητον, τα κοσμικά τζιαι τα παναϋρκα γυρεύκουν έναν γάρον να τον φορτωθούν άμπα τζιαι μείνουν μόνες τους. Οι δε γάροι εμείς, γιατί να ασχοληθούμεν μιτά τους τζιαι να μεν πάμεν πάρακατω σε άλλην; Τα φτερά μας εν ακόμα πλουμιστά τζιαι τα τζιέρρατα μας μιάλα… Τζιαι δώστου γυρόν τον μπάκαρη τες δυσλειτουργικές σχέσεις…

Θέλεις κυρία μου έναν καλόν άνθρωπο; Προσπάθα να δεις πουπίσω που το άλφα ρομέο τζιαι το δυάρι.  Σταμάτα να σκέφτεσαι τζιαι να θωρείς τον αρσενικό σαν αντικείμενο τζιαι ίσως να σταματήσει τζιαι τζίνος να σε θωρεί σαν κάτι το αναλώσιμο. Δυστυχώς όμως το πρώτον πράμα που φαίνεται πάνω μας εν το ρούχο τζιαι η ετικέττα, όϊ η ανατροφή μας τζιαι το ποιόν μας σαν χαρακτήρες. Θα εφκαίνετε με κάποιον άνοστον αλλά κύριον ή με κάποιον bon vivage που τα χρωστά ούλλα στην τράπεζα τζι ας δεν το παραδέχεται; Didn’t think so…

Ο μέτριος ο καλοσυνάτος που απέρριψες προηγουμένως εν ο άντρας που θα παρακαλάς αύριον. Ο τάκκος του σχολείου θα σε βαρεθεί τζιαι θα πάει πάρακατω. Αποφάσισε τι θέλεις! Δεν μπορείς να τα έσιεις ούλλα. Το παναϋριν σε κάποιαν φάσην τελειώνει. Κάμε την επιλογήν ώσπου μπόρεις. Σταμάτα να ασχολείσαι μόνον με το μαλλίν σου, ασχολήθου λλίον τζιαι με τον χαρακτήραν σου. Θα σε καταλάβουμεν, μετά το πρωτον θάμβος που την ομορκιάν σου, μόλις αννοίξεις το στόμαν σου.

Στην Κύπρον, τζιαι με λύπην το λαλώ, έσιει ακόμα πολλά καλά πλάσματα που έχουν τζιαι όνειρα, τζιαι προσδοκίες τζιαι φιλοδοξίες στην ζωήν. Έσιει ακόμα ανθρώπους που αναγιωθήκαν όπως πρέπει, με σεβασμόν προς τους συνανθρώπους τους τζιαι τον σύντροφον τους που δεν ταιρκάζουν στα όσα ανάφερα πιο πάνω. Αλλά για χάριν της βασιλιτζιάς, δυστυχώς ποτίζεται τζι η γλάστρα. Εκαταντήσαμεν μια χώρα κρετίνων, ανθρώπων που αντί να μιλούν με ειλικρίνιαν μεταξύ τους, επικοινωνούν με την πιστωτικήν τους κάρταν, που τονώνουν το πνεύμαν τους με οτιδήποτε αντιπνευματικόν. Μέχρι να γίνουν μεσήλικες, μόνοι τζιαι γέρημοι για τες λανθασμένες τους επιλογές. Γιατί εμείναν φοητσιασμένοι τζιαι δεν ετολμήσαν να ανοίξουν την καρκιάν τους τζιαι να μοιραστούν έναν κομμάτιν. Μίζεροι που αγαπούν μόνον τους εαυτούς τους, τζιαι ούτε τζίνον δεν ξέρουν πως να το κάμουν.

Χάτε, είπαμεν πολλά.

Advertisements

Responses

 1. Παρά την κυνικότητα πολύ φοβάμαι ότι έχεις δίκαιο. Και το χειρότερο είναι ότι η μπάλα παίρνει και τα άτομα που δεν εμπίπτουν σε τούντην κατηγορία.

  Πάντως τα 30 δέν είναι απαραίτητα η ηλικία που αρχίζουν να παίζουν οι βιολογικές καμπάνες των γυναικών. Εν η ηλικία που στην Κύπρο αρχίζεις να θεωρείσαι γεροντοκόρη και όλοι οι συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να σε παξιώσουν στον πρώτο τυχόντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ψυχική σου ισορροπία ! (Σημειωτέον μετά τα 35 μειώνονται οι πιθανότητες τεκνογονίας και για τα δύο φύλα γι’αυτό βιαστείτε τωρά που σας παίρνει ακόμα)

 2. Θα έλεγα αύτό που είπε πιο πάνω ο Δόκτορ! Είναι μύθος πως ο άντρας μπορεί να τεκνοποιεί μέχρι και τα γεράματα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εξού και το πρόβλημα υπογονιμότητας που πάρα πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν, αφού πια είναι δεδομένο ότι ο γάμος έρχεται μετά τα τριάντα (σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση, μπλα μπλα μπλα…). Αρκετές που τις παρατηρήσεις σου Φιρφιρή μου είναι σωστές και κοινές αλήθειες. Πώς να μην είναι όμως περιζήτητος ένας τριαντάρης, αγαπητέ μου, όταν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα της υπερπροσφοράς γυναικών οι εικοσάχρονες; Και ξέρεις πολλούς τριαντάρηδες που βγαίνουν με συνομήλικές τους, γιατί ψάχνουν κάτι σοβαρότερο; Αν ξέρεις πες μου, γιατί έχω φίλες που δεν εμπίπτουν στις κατηγοριοποιήσεις των γυναικών που αναφέρεις, και άντρα δεν σταυρώνουν. (Εκτός από σαραντάρηδες που αποφάσισαν να αποκατασταθούν, και δεν τους παίρνει να ψάχνονται με έφηβες!!!). Εν πολλά μεγάλο το ζήτημα! Θα μείνω μόνο σε αυτά!

 3. Σε αρκετά που λες συμφωνώ, αλλά γιατί αποκλέιεις την δυνατότητα τα δύο φύλα να συναντηθούν κάπου στη μέση;
  Ναι αλλάξαν πολλά στην μικρή κοινωνία της Κύπρου και κάποιος αποκτά αξία σύμφωνα με αυτά που έχει ή με αυτά που φαίνεται να έχει, όμως γιατί εγώ να μην επιδιώκω να πετύχω επαγγελματικά και οικονομικά ως γυναίκα επειδή αυτή η πιθανότητα μπορεί να μου στοιχίσει το μελλον μου σε προσωπικό επίπεδο;
  Δεν είμαστε όλες οι γύναικες όπως αυτές που περιγράφεις-ξέρω είπες ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις-και όπως μια γυναίκα πρέπει να κοιτάξει πίσω από το αλφα ρομέο και το δυάρι, μπορούμε να περιμένουμε κάτι ανάλογο και από τους άντρες;

 4. meta tin entaksi stin eu i kipros egemose dimetres polonezes , tsexes , slovakes klp. me diaforetiki nootropia se themata sigatikisis, gamou , sex klp pou tes kiprees . goustaroun tous trixotous kipreous ,tous mixanikous , xtistes, plasie pou mpori nan omorfopeda tzaii na theloun na pantreftoun alla panta snombaroun tous oi kiprees oi komotries giati theloun antra me kostoumi tziai karriera. tziai men arkepsete oti oi kipreoi theloun tes ksenes mono gia to gamisi giati ta teleftea xronia pao se parapano gamous metaksin ksenon tziai kipreon para se gamous metaksi ton aftoxthonon katikon tis nisou. epomenos giati na asxolithoume me tes prigipopoules kiprees pou mas fkaloun to ladi tziai na men pantreftoume mia anatolikoevropea , pou eshi ta pothkia tis stin gi , tziai xoris tin mana tis , ta aderfkia ta ksadelfkai mes ta pothkia mas. tziai as men vasta grosi

 5. ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑ φιλοι μου…

 6. Όσο τζιαι να μεν θελω να το πιστέψω τελευταίως μόνο τούτα που γράφει ο Φιρφιρής ακούω που τους απόφοιτους (σπουδάζω ελλάδα εγώ ακόμα), τζιαι παλαβώνω.
  Λαλείτε να φέρω καμιαν που δακάτω, σίουρα πράματα; Η να τυλίξω καμιάν που τα τωρά, σίουρα πράματα;

 7. Εχω που εμεινα Κυπρο για σπουδες υπογραφω το ουλλα οσα ειπε το φιρφιρουδιν ισχυουν.

  Κατι εν παει καλα με τις σχεσεις στην Κυπρο τζιαι εσιει τζαιρο που το εκαταλαβαμε.

  Πλεον μετρα η εικονα του αλλου, τζιαι τοσα βαστα.

 8. Καλά και σωστά όσα λες βρε Φιρφιρή, αλλά μια απορία- ας πούμε οτι μια κοπέλλα έχει τη δουλειά της, το σπίτι της (απο σποντα), δεν κοιτάζει ούτε αυτοκίνητα, ούτε πορτοφολια, από μαρκες και τέτοια δεν καταλάβει, δεν εφίρτηκε να παντρευτεί ,για να βουρά τον κόσμο να τον τυλίξει, αλλά θέλει απλά μια νορμάλ σχέση, τότε τί μπορεί να πηγαίνει στραβά και ειναί μόνη της εδώ και τρία χρόνια που ετέλειωσε τις σπουδές και ήρθε Κύπρο?
  Α! και κάτι ακόμα.. είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις κόσμο εδώ γιατί οι παρέες είναι «κλειστές» και δεν κάνουν παρέα με νέα άτομα εύκολα.

 9. Παιδιά, και δω έτσι είναι ΑΚΡΙΒΩΣ. Δυστυχώς όλοι σε κοιτάνε στη ρόδα και στα ρούχα. Ανησυχώ για τα παιδιά μου αν και είναι μικρά. Τι σχέσεις θα κάνουν.
  Πάντα υπάρχουν καλά άτομα αλλά δεν φαίνονται..θέλει ψάξιμο.

 10. θέλει ψάξιμο και βαριόμαστε !

  άρεσε μου πολλά το «Που σας εξαρτάται, όϊ που μας. Εμείς είμαστεν μωρά στον νουν.», πολλά καλό!

 11. prepei na apofasisete tziai eseis oi antres ti thelete epitelous. thelete tin gineka aneksartiti je apeleutheromeni, thelete tin noikotzira na genna kopellouthkia, thelete tin copy tis manas sas ti sto kalo? je oi ginekes prepei na apofasisoun an ton antra ton theloun matsomeno, an ton theloun apeleutheromeno, an ton theloun san ton papa tous klp klp. dioti vlepw sinexeia single antres na paraponiounte pws elipsan oi genetzies, single genetzies na paraponiounte pws elipsan oi antres alla oi idioi en kamnoun ena vima na gnoristoun, alla tziai an kamoun enna evroun 100 aipia gia na to stamatisoun. so men paraponieste oti pathenete en pou tin kkele sas! varte lio nero sto krasi sas (kai ta 2 fila) kai tha deite pws je genetzies kales iparxoun je antres kaloi iparxoun.

 12. Hello!

 13. Οι γυναίκες στην Κύπρο πλέον μορφώνονται και είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Δεν λένε υποχρεωτικά το ναι στον πρώτο που θα τους προξενέψουν, όπως τον καιρό της γιαγιάς μου,ούτε εκτιμούνται μόνο για την προίκα τους. Έχουν λόγο, κρίση, προσωπικότητα, απαιτήσεις. Οι περισσότερες βέβαια θα ήθελαν να έβρουν το τρίπτυχο «ωραίος-πλούσιος-πετυχημένος» γιατί υποσυνείδητα εμάθαν ότι ο άντρας στην κυπριακή οικογένοια ήταν πάντα η μηχανή που κόφκει λίρες. Παρομοίως οι πιο πολλοί άντρες ψάχνουν να πιάσουν την καλή, βρίσκοντας έναν πλούσιο πεθερό για να μεν δυσκολευτούν με τα οικογενειακά βάρη. Επειδή δε, είναι λιγότεροι πληθυσμιακά, παίρνουν τα μυαλά τους αέρα ότι εν περιζήτητοι και έχουν ευρύ πεδίο επιλογής και μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Πάντως εν γεγονός, ότι η κυπριακή κοινωνία με τα στερεότυπα και τη στενομυαλιά που κουβαλά, κάμνει μιαν ανύπαντρη γυναίκα άνω των 30 να νιώθει άγχος στα θέματα σχέσεων, ενώ έναν συνομίληκο της τον αποθεώνει. Μετά λαλεί σου έχουμεν ισότητα!

 14. Πολύ καλή ανάλυση της Κυπριακής πραγματικότητας. Να προσθέσω ότι, κατα τον Mark J. Penn στο βιβλίο του Microtrends, υπάρχει λογική εξήγηση στην αύξημενη προσφορά ανύπαντρων γυναικών που ψάχνουν άντρες και δεν βρίσκουν.

  Στατιστικά, γεννιούνται περισσοτερα αγόρια παρά κορίτσια. Φυσικά υπάρχει και το φαινόμενο testosterone storm (το ότι περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια πεθαίνουν στην εφηβεία τους λόγω δυστυχημάτων, αυτοκτονίας, κτλ), αλλά πάλι οι άντρες είναι περισσότεροι

  Επίσης οι γυναίκες ζούν περισσότερα χρόνια παρά οι άντρες (περίπου 4 χρόνια).

  Τέλος. οι γκέι άντρες είναι περίπου διπλάσιοι σε αριθμό απο τις λεσβίες γυναίκες. Αυτό σημαίνει οτι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αντρών που δέν ενδιαφέρονται για δεσμό (στην περίπτωση της Κύπρου τα μαζεύουν και μετακομίζουν στην Αθήνα ή στο Λονδίνο).

  Άρα υπάρχουν περισσότερες straight women για κάθε straight man.

  By the way, είμαι ένας απο εκείνους που δέν ενδιαφέρονται και έφυγαν απο την Κύπρο 🙂

 15. Θα συμφωνήσω ιδιαίτερα με το σχόλιο της αχάπαρης! Ούλλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θέλουμε αλλά τελικά εν την τύφλα μας που ξέρουμε! Επίσης, εν νομίζω ότι έννεν μόνο στην Κύπρο που βλέπουμε το ‘γυναίκα στα 30 απελπισμένη για να παντρευτεί’, έναν επεισόδιο του sex and the city να δείτε τζιαι εννά καταλάβετε για ποιο πράμα μιλώ. Δυστυχώς όλα προέρχονται που τζείνο που είπες στο άρθρο, ότι οι γυναίκες εμάθαμε να εξαρτώμαστε από τους άντρες οικονομικά και συναισθηματικά και δεν μπορούμε, δεν διανοούμαστε να υπάρξουμε από μόνες μας. Είναι αυτό που η Colette Dowling περιγράφει στο βιβλίο της ‘The Cinderella Syndrome’. Εγαλουχηθήκαμεν έτσι. Εμάθαμεν έτσι. Τζιαι εν αλλάσσουν που την μιαν μέρα στην άλλη αντιλήψεις τόσο βαθιά ριζωμένες. Πρέπει πρώτα ο καθένας να νιώσει εντάξει με τον εαυτό του, να καταλάβει ποιος/α είναι, να αγαπήσει τον εαυτό του και μετά, μόνο μετά εννά εύρει τζείνο που ζητά. Εν υπάρχει το ‘άλλο μου μισό’. Υπάρχει το ένα συν ένα.

 16. ok , έχω μια απορία?
  τους, άντρες του καλούς, δηλαδή τζείνους με ανατροφή πως, που , τους βρίσκεις? πως τους καταλαβείς,αγαπητέ φιρφιρή μου?
  εκείνους που εν θέλουν τη γυναίκα για ενα πράμα μονο!
  Προσωπικά , και εγω είμαι πλήρως απογοητευμενη με τιν κατασταση στην κύπρο,! καλά έκαμες και έθιξες αυτό το θέμα!

 17. «Μίζεροι που αγαπούν μόνον τους εαυτούς τους, τζιαι ούτε τζίνον δεν ξέρουν πως να το κάμουν.» ne simfono poli se afto, sofi kouventa!egra4es pali istoria! ala exo kati na po, simfono apolita gia tis ginekes, oi plistes etsi ine…tora pia plirononte, 3odeuooun xrono g na ftia3oun t eauto ts dioti oi ginekes pleon pli8ismiaka ine perisoteres apo ts antres, ara isxi opia ploraui!K afou tora pezi k o antagonismos t polonezon rosidon, roumanon kok..oi kipries logika exoun arxizi na ftiaxnonte g na gnoun arestes sto arseniko kipriako filo, exoun apalakti apo ts trixes k t axara kormi exontas apoktisi analogies modelou me apotelesma otan t kataferoun ola afta na mn ikanopoiunte me afton pu i8elan prin gt ine safos kaliteres pleon k prosta sto egoismo t ka8refti ts zitane olo k kati kalitero me apotelesma na katali3oume edo pu imaste k na ts sxoliazi o firfiris k o ka8e firfiris!
  Veveos omos k t anti8eto filo dn paei piso, exontas pleon apaitisis dioti oxi mono pezi entos edras ala k o antipalos ine apla poli efkolos giafton! Ftiaxnontas t eafto t, xrisimopoiontas perisoteres kremes apo t filenada t, pernaei perisoteres ores sto ka8refti apo mia gineka k kani pentikiour k manikiour san mia gineka o neos kiprios antras koinos metrosexual, exontas solouposi ligo t emfanisi t nmz oti exi 8eopoi8i me apotelesma na mn ikanopoite me tpt piso apo to timoni t xreomenou mercedes t k na zita olo k pio poli k na parata t mia me t ali pezontas t gkomenos k gois!
  Etsi erxete mia mera pu i kiprea voleuete me ena pu t sto sxolio ts den t antexe k o kipreos meta t 40 pu apofazi na pantreuti t tiligi mia rosida, voulgrara oukranida poloneza kati apo t sovietiki enosi telospanton nomizomenos oti ine g afto pu ine eno en g t lefta t k ekini g mia zoi kaliteri pu t keratoni k t anexete nostalgontas stigmes pu apori4e kati kiprees pu torra 8a itan se poli pio kaliteri 8esi an tn eperne k dn ekane t «8a ziso elef8ero puli!»
  Simperesma–>PAIDIA IPARXI KRISI ANTI8ETA STI FISI!

 18. έγραψες μια ενδιαφερουσα case study!

  έτσι κατανοώ καλύτερα γιατι όταν συναντώ ανθρώπους στο δρόμο ή αλλού δεν υπάρχει βλεμματικη επαφή

  όσο φόβο έχεις εσύ αλλο τόσο και αυτοι/ες

  θυμάμαι που κατεβαινα μια Βιεννεζικη λεωφόρο φορτωμενη βιβλία – στα δεξια μου ακουμπισμενος με την πλατη στο τοίχο έξω απο ένα καταστημα, ένας 40αρης μάλλον αυστριακός. Εβλεπε που κατηφόριζα ασθμαινουσα.. και χαμογέλασε. το βλέμμα κέρασε καφέ, δροσία, 10 κιλά λιγότερα στην ωμοπλάτη που κρεμόταν η τσαντα με τα βιβλία.. τα 30′ της επαφής ήταν όλη η επικοιωνία..
  γνεψαμε ο ενας στον αλλο και μετα τα 30′ χαχανίζαμε με νοημα.. καθώς αποχωρίζοταν το βλεμμα εμείς είχαμε «ολοκληρώσει» την επικοινωνία. και ήταν πλήρης, μεστή, καίρια, to the point!

  το βλεμμα το γεματο δεν έχει «qualifications», πολιτισμό ή μη-πολιτισμό, προδιαγραφές, ηλικίες, ανεκλήρωτα ή άλλα ορμονικά κουδουνάκια

  το γεματο βλεμμα μπορει να είναι το απόλυτο μεσο της επικοινωνίας

  μόνο που θελει κάτι να το «γεμίζει»

 19. συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο (Rose) :p

 20. Ναι!!! έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία.
  Το παρατήρησα στην δουλειά. Είμαστε πολλοί αλλά τί πειράζει να πεις ένα γειά;;; Εγώ πλέον όταν χαιρετάω κόσμο στην δουλειά και δεν μου απαντάνε, λέω δυνατά «ή όι…» χεχε :ο)
  Και για την όλη συζήτηση είμαι σύμφωνη. Δυσκολευόμαστε να χαρούμε τον εαυτό μας στην Κύπρο. Οι εργένησες φίλες μου δεν καταλαβαίνουν τη φράση «πάμε να πιούμε για την καύλα μας» αν δεν συμπεριλαμβάνει το «εννα έσχει και άντρες»… Ενώ εγώ έτσι γνώρισα τον φίλο μου. Ουρανοκατέβατο.
  Και ας σταματήσουν πλέον οι σίνγκλ γυναίκες να νομίζουν ότι η αλήθεια κρύβεται στο cosmopolitan!!! Δεν ξέρετε τίποτε παραπάνω από τους άντρες, ακούστε τους λίγο και μπορεί να μάθετε τουλάχιστον πως σκέφτονται…
  Ευχαριστω για τη φιλοξενία :ο)

 21. Anti na ta laloumen kai na ta xanalaloumen ,na ta grafoume kai na ta xanagrafoume ,na ta skeftomaste kai na ta xanaskeftomaste ….Na kamoumen oloi kati yia na allaxei touton to praman ! Toulaxiston oi misoi pou apantisan se touton to blog etsi antidroun ara Do Something people ( kai gw mesa) !!!!
  Ma entzain na katevei o Theos an den allaksoumen llio kai meis ennain?????

 22. Τρισμέγιστε Φιρφίριε, τούτα ούλλα που περιγράφεις τζιαι καταλήγουν δαμέ: «…Τζιαι δώστου γυρόν τον μπάκαρη τες δυσλειτουργικές σχέσεις…»

  … νομίζω πως εν’ γενικότερο, ανθρώπινο φαινόμενο …. εν προϋπάρχουσα δλδ. φυσική τάση Χ10 λόγω οικονομίας… .η αλλιώς, ένα παγκόσμιο American Dream εφηρμοσμένο επί μίας κυπριακής αρχοντοχωριατοσύνης ευάλωτης στο μήνυμα των καιρών που λέει όχι ότι «… Δεν μπορείς να τα έσιεις ούλλα…» αλλά ότι «… Πρέπει να τα έσhεις ούλλα …» (μτφ. επί του συγκεκριμένου θέματος του εξαιρετικού αυτού ποστάκιου σου: να αρέσκεις τζιαι του δικού σου / της δικιάς σου αλλά να αρέσκεις τζιαι όποιου άλλου / όποιας άλλης θεωρείς -με τους τρόπους του εγκεφάλου σου -αξιόλογη Α΄ πιθήκα ή αξιόλογο Α΄ πιθήκαρο)… όπως ακριβώς λειτουργεί το κάθε lifestyle προιόν που σου λαλεί «κέρδισ’ τους ούλλους (ή τουλάχιστον όσους εν μες τον πιθηκο-περίγυρό σου)» .

  Αλλά που να ξέρω εγώ; Είμαι θηλαστικόν αλλά τετράποδον.

 23. Εγώ πάντα έλεα ότι οι άντρες εν όπως τα τράκτορ….

  Τέλος πάντων, νομίζω ότι το πρόβλημα εν απλώς το ότι εγίναμε ούλλοι μαξιμαλιστές. Τίποτα πιο πολύπλοκο.

 24. Εν τω μεταξύ, τωρά που το σκέφτομαι εν απλά τα πράματα. Οι καλύττεροι αθρώποι της Κύπρου εν οι bloggers. Επομένως αν θέλετε να έβρετε το ταίρι σας ανοίξετε ένα blog τζιαι ελάτε στην παρέα μας.

  🙂

 25. File, empa na deis ti lalei mia ahapari kalamarou gia mas. Idi apantises tin enas.

  http://nemertes.psfiles.com/

 26. Φιρφιρή έγραψες πάλε!!!!!
  Δεν θα μπορούσες να το περιγράψεις πιο παραστατικά!

 27. Είσαι φοβερός φίλε μου!! Διαβάζοντας και τις προηγούμενες αναρτήσεις σου δάκρυσα από τα γέλια!! Να είσαι καλά και καλή συνέχεια


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: